Asiantuntijapuheenvuoro Ernst&Youngin Russia Summitissa Helsingissä

Ernst&Young järjesti Russia Summit -tapahtuman teemalla Venäjän monet mahdollisuudet 4.10.2018 Helsingissä. Tilaisuuden yhtenä Venäjän esiintyjänä ja asiantuntijana Timo Mikkonen piti asiantuntijapuheenvuoron aiheesta Case Oras – Verkkokauppa Venäjällä. Esityksessään Timo kertoi Venäjän verkkokaupan yleisestä kovasta kasvusta ja sen vaikutuksista yhtiön myynnin johtamiseen Venäjällä.

Esityksen mukaan jo kolmannes kestokulutustavaroista Venäjällä myydään verkkokauppojen kautta ja kasvu tulee jatkumaan. Brandituotteita myyville yrityksille eri verkkokaupat ja verkkokauppapaikat (market place) avaavat uuden kasvun mahdollisuuden, edellytys tälle on, että yritys aktiivisesti alkaa kehittää online -kauppaa osana yrityksen myynnin kokonaisstrategiaa.

Oras avaa verkkokaupan vauhdittamaan kasvua Venäjän markkinoilla

Verkkokauppa kehittyy voimakkaasti Venäjällä. Yli 70% venäläisistä käy säännöllisesti internetissä ja verkko-ostokset ovat haluttu kauppatapa venäläisten kuluttajien keskuudessa. Kasvun syinä on ostosten teon helppous, tarjonnan runsaus, houkutteleva hintataso sekä halpa ja nopea toimituslogistiikka. Useilla aloilla verkkokaupan osuus kokonaiskaupankäynnistä on jopa 50% ja varsinkin suurimmassa kaupungeissa verkkokaupan osuus on suuri.

Oras Group on avannut pilottiprojektina verkkokaupan vauhdittamaan kasvua Venäjän markkinoilla. Verkkokauppa toimii osoitteessa https://www.shop.oras.ru/ ja tarjoaa 24/7 satoja Oras-tuotteita venäläisille kuluttajille kaikkialla Venäjällä ilmaisin toimituksin, maksaa voi korteilla ja käteiselle. Verkkokauppasivusto antaa myös buustia markkinointiin ja tarjoaa huippupaikan testata erilaisia myyntikampanjoita lanseerattavaksi yleisempään kayttöön nettikaupassa.

Oras Group Oy:n Venäjän strategian päivittäminen ja toteuttaminen

Vostok Consulting Oy on solminut määräaikaisen sopimuksen perinteikkään suomalaisen hanavalmistajan, Oras Group Oy:n kanssa yhtiön Venäjän strategian päivittämisestä sekä toimeenpanemisesta yhdessä yhtiön avainhenkilöiden kanssa. Uuden strategian tarkoituksena on aktivoida myyntiä ja markkinointia Venäjällä perustamalla alueelle myyntiyhtiö, organisoida uuden yhtiön toiminnot ja vastata siitä, että uusi strategia jalkautuu käytäntöön. Sopimuksen mukaan Vostok Consulting Oy:n toimitusjohtaja Timo Mikkonen konsultoi Oras yhtiön Venäjän organisaatiota sekä yhtiön Suomen avainhenkilöitä alunperin vuoden 2016 loppuun saakka ulottuvalla sopimuksella, mutta sopimusta on jatkettu vuoden 2018 loppuun.

Uusi jätteenkäsittelylaki voimaan Venäjällä

romukasa 1Venäjällä jo yli kolme vuotta valmisteilla ollut jätteenkäsittelylaki on vihdoin valmis, kun Venäjän Duuma hyväksyi sen toisessa ja kolmannessa kuulemisessa joulun pyhinä. Laki on astunut voimaan 01.01.2015 presidentin allekirjoittamisen jälkeen.

Uuden lain tavoite on edistää kierrätystä ja vähentää jätteiden loppuhautaamista. Tuottajavastuu on lain ytimessä – lain mukaan tuottajat ja maahantuojat vastaavat omien tuotteidensa kierrätyksestä. Yrityksen vaihtoehtona on joko rakentaa oma kierrätysjärjestelmä, sopia kierrätysyrityksen tai kierrätysyhteisön kanssa kierrätyksen järjestämisestä tai maksaa ns. ekologiamaksu valtion budjettiin. Ekologiamaksun valinneet yritykset maksavat ekologiamaksua ensimmäisen kerran 15.10.2015. Ne yritykset, jotka valitsevat itse vastata tuotteidensa kierrätyksestä, raportoivat tuotannostaan ja kierrätystä vaativista tuotteistaan 01.10.2015 sekä itse kierrätyksestä ja sen tuloksista 01.04.2016.

Uuteen lakiin on kirjattu, että valtio perustaa jätteenkäsittelyä ja kierrätystä koskevan yhtenäisen tietokannan nettiin. Tähän tietokantaan odotellaan vielä tarkempia listoja niistä tuotteista ja niiden kierrätyskustannuksista, jotka kuuluvat kierrätyksen piiriin. Lisäksi kierrätysohjeet ja –normit puuttuvat edelleen. Silti Venäjän valtio on budjetoinut 2015 ekologiamaksuista tuloja 30 mrd. ruplan edestä.

Samassa laissa on säädetty myös ns. alueellisesta (jäte)operaattorista. Jätealalla toimiva yritys voi sopia aluehallinnon kanssa siitä, että se hoitaa alueen jätteiden kuljetuksen ja jätteidenkäsittelyn.

Lähikuukaudet tulevat näyttämään, kuinka uutta lakia lähdetään soveltamaan Venäjällä. Joka tapauksssa uusi Jätteenkäsittelylaki on hyvin tervetullut laki ja antaa liiketoiminnan edellytyksiä myös suomalaisille kierrätysyrityksille sekä jätekuljetuksen ja jätteenkäsittelyn ammattilaisille.

Lisätietoa:

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=584399-5&02

http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049056048049.html

 

Yritysdelegaatio vieraili 17.06.2014 Komin tasavallassa Syktyvkarissa tapaamassa alueen johtoa ja yrityksiä

Suomalainen liikemiesdelegaatio vieraili 17.6.2014 Komin tasavallan pääkaupungissa, Syktyvkarissa Pietarin pääkonsulin, rva Pirjo Tulokkaan johdolla. Delegaation jäsenet tapasivat alueen kuvernöörin Vladimir Mihailovich Gayserin sekä tasavallan korkeimmat muut virkamiehet sekä paikallisten yritysten johtohenkilöitä. Timo Mikkonen luovutti tasavallan päämiehelle AEB:n lippuviirin ja toivotti Komin tasavallan yhteistyöhön AEB:n kanssa alueen esittelemiseksi AEB:n Luoteis-Venäjän jäsenyrityksille. Vierailun aikana Timo Mikkonen tapasi Komin rakennusministerin, mistä tapaamisesta kirjoitetaan komin tasavallan virallisella sivustolla (katso tämän linkin kautta Komin virallinen uutinen vierailusta).

Timo Mikkonen meets with minister Kucherin in Syktyvkar 2

17 июня 2014 года министр архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Валерий Кучерин встретился с представителем Финской делегации Тимо Микконен (Timo Mikkonen). Тимо Микконен является руководителем Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) и генеральным директором АО «Восток Консалтинг».

На встречу были также приглашены представители семи строительных организаций г.Сыктывкара, а также члены Объединения строителей Республики Коми.

Основной темой для обсуждения стали технологии строительства, которые используются в Финляндии.

«В нашем регионе, как и в России в целом, исключительную важность имеют новые технологии, которые делают процесс строительства объектов быстрым, недорогим и, в то же время, — качественным. Поэтому первостепенное значение имеет обмен международным опытом. Финляндия и Республика Коми имеет очень много общего, в том числе и климатические условия. Поэтому особенно интересен их опыт в строительстве. Обмениваясь информацией, мы можем сэкономить время и использовать уже готовые решения, при этом избежав ошибок», – подвел итог встречи Валерий Кучерин.

В ходе пребывания в регионе члены финской делегации также посетят с деловыми визитами Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми, Сыктывкарский государственный университет и Финно-угорский этнокультурный парк.

Pietarin Talousfoorumin antia: Pietari ja Leningrad Oblast yhdistävät voimiaan investointien houkuttelemiseksi Luoteis-Venäjälle

Pietarin juuri pidetyn talousfoorumin päätöspäivänä 25.05.2014 pidettiin Pietarin ja Leningradin läänin kuvernöörien johdolla yhteinen alueiden Investointikomiteoiden kokous. Kuvernöörit Georgy Poltavshenko ja Alexander Drozdenko luonnehtivat kokousta historialliseksi, sillä alueet ovat nyt keskinäisen kilpailun sijaan keskittymässä yhteistyöhön investointi-ilmapiirin parantamiseksi. Käytännössä alueiden viranomaiset sopivat yhteisestä työryhmätyöskentelystä yhteistyön tekemiseksi sekä tulosten seuraamista varten. Kokoukseen osallistuivat myös Pietarin investointikomitean vastuuhenkilö Irina Pabyuk sekä Leningradin läänin varakuvernööri Dmitry Yalov sekä molempien alueiden työvoimahallintojen johtajat.

Pietarin ja Leningradin läänin yhteinen Investointikomiteakokous 25.05.2014

Pietarin merkitystä valtakunnan toisena pääkaupunkina ja resurssikeskuksena korostettiin, Leningradin lääni taas tarjoaa sähköenergiaresursseja sekä runsaasti maa-alueita teollisuuden ja vapaa-ajan käyttöön unohtamatta jätekäsittelykeskuksia Pietarin tarpeisiin. Kysymykset ja haasteet tai mahdollisuudet liittyvät edellä mainittujen asioiden yhteiskäytöstä sopimiseen ja hyötyjen jakautumiseen alueiden kesken.

Yhteistyön kohteina tulee olemaan kolme kongreettista aihetta:

–          Maa-alueiden käyttö sekä  kunnallistekniikan kehittäminen investointitarpeisiin

–          Liikenne-infrastruktuurin kehittäminen

–          Alueiden työvoimapolitiikan yhteinen kehittäminen ja koordinointi

Leningradin läänin varakuvernööri Dmitry Yalov kertoi Leningradin läänin priorisoivan seuraavia tuotannon aloja:

–          Lääketeollisuus ja farmasia, energia- ja ydinvoimalateknologian kehittäminen

–          Autoteollisuus sekä konepajateollisuus

–          Kuljetus- ja logistiikkakeskusten kehittäminen

–          Rakennusteollisuus sekä rakennusmateriaalien valmistaminen

Leningradin lääni Front-office tutkii alueelle tarjotut investointiprojektit alle 35 päivässä ja antaa päätökset mahdollisista omaisuusvero- ja voittoverohelpotuksista sekä auttaa investoijia löytämään sopivat tuotantotilat ja maa-alueet nyt tarjolla olevista 300 eri kohteesta.  Verohelpotukset ovat voimassa 4-8 vuotta riippuen investointien koosta. Lisäksi Front-office antaa konsultointia sekä järjestää seurannan investointien tukemiseksi. Pietarin kaupungilla on samanlainen yhden ikkunan periaate olemassa investoijien alueelle saamiseksi ja tukemiseksi.

Luoteis-Venäjän johtavat alueet ovat tehneet hyvää työtä luomalla edellytyksiä ja työkaluja investointien houkuttelemiseksi alueelle. Haasteena on edelleen hallinnon byrokratian määrä, sen vähentämisestä kokouksessa ei kukaan sanonut mitään. Lisäksi nyt luoduilla front officella ja muilla työkaluilla ei ole juuri merkitystä, jos investointi-ilmapiiri yleisen geopoliittisen tilanteen takia vahingoittuu ja Venäjä jatkaa vastakkainasettelun lisäämistä länsimaiden kanssa. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi ja eurooppalaisten investoijien houkuttelemiseksi tarvitaan yhteistyötä ja avoimuutta molemmin puolin.

AEB osallistuu sekä Pietarin kaupungin että Leningradin läänin Investointikomiteoiden kokouksiin jäsenenä, valvoo jäsenyritysten etua niissä, tuottaa niihin aloitteita jäsenyrityksiltä sekä seuraa alueiden investointi-ilmapiirien kehittymistä.

 

AEB (Association of European Businesses) / North-Western Regional Committee

Timo Mikkonen

Chairman

AEB North-West Regional Committee elected new steering Group and new Chairmen of Subcommittees

AEB North-Western Regional Committee had Annual General Meeting on April 2nd, 2014 in St. Petersburg. At that meeting chairman Timo Mikkonen summarized the main results of the work done so far by AEB in St. Petersburg and in North-West Regions. AEB established North-West Regional Committee in St. Petersburg in 2010 and now, after four years later there are more than 210 active members from  European based companies at the Regional Committee. AEB North-West organizes annually 40-50 different meetings and events. Both St. Petersburg City and Leningrad Oblast governments recognize AEBs importance in the region by inviting AEB to take part to the work of their Investment Councils ruled by Governors of the City and Len Oblast. AEB organizes annually Northern Dimensions Business Forum St. Petersburg.From the left First Deputy Chairman of the Committee of Economic Development and Investment Activity of Leningrad Region Maxim Kiselnikov , Chairman of AEB Board Reiner Hartmann, CEO of AEB Dr. Frank Schauff and Chairman of AEB North-Western Regional Committee Timo Mikkonen

From the left First Deputy Chairman of the Committee of Economic Development and Investment Activity of Leningrad Region Maxim Kiselnikov , Chairman of AEB Board Mr. Reiner Hartmann, CEO of AEB Dr. Frank Schauff and Chairman of AEB North-Western Regional Committee Mr. Timo Mikkonen

 

AEB North-Western Regional Committee had elections of the new Steering Group at the AGM on 2 April 2014. The following persons were elected to the new steering group:

– Timo Mikkonen, Vostok Consulting OY (Timo was re-elected as the Chairman of Committee)

– Juuso Hietanen, NCC

-Wilhelmina Shavshina, DLA Piper

– Andreas Bitzi, Russia Consulting

– Anton Rassadin, BSH Group

-Glenn Kolleeny, Dentons

– Dmitry Poliakov, Galitzine Consulting Ltd.

– Mikko Söderlund, SRV Russia Ltd.

– Lauri Veijalainen, Stockmann Group

 

NEW SUBCOMMITTEE CHAIRMEN

AEB Regional committee has six, very actively working subcommittees:

– Construction & Real Estate Subcommittee chair Söderlund Mikko, Managing Director, SRV Group plc, St. Petersburg

– Customs, Transportation & Logistics Subcommittee chair Vasiliev Sergei, Senior Associate, DLA Piper

– HR & Migration Subcommittee chair Novosyelova Elena, Head of Regional Development, Coleman Services

– Legal & Taxation Subcommittee chair Afanasyeva Anna, Partner, Head of Tax practice, BEITEN BURKHARDT

– Manufacturing Subcommittee chair Polyakov Dmitry, Managing Partner, Galitzine Consulting Ltd.

– Marketing, PR & Communications Subcommittee chair Hahl Kai, Owner and Director, Promaco

AEB welcomes all companies to participate to the activies and events organized by association in St. Petersburg and in North-Western regions.

Haluatko järjestää ammattiseminaarin Pietarissa liiketoiminnan edistämiseksi? Tässä esimerkki

VOSTOK CONSULTING OLI JÄRJESTÄMÄSSÄ MAARAKENNUSSEMINAARIA PIETARISSA

Järjestin maarakennusalan seminaarin Pietarissa 27.03.2014 suomalaisten yritysten Leimetin, Elematicin, Junttanin ja Inspectan

Junttan Oy:n johtaja Jouni Suomalainen kertoo yhtiön tuotteista venäläiselle kohdejoukolle

Junttan Oy:n johtaja Jouni Suomalainen kertoo yhtiön tuotteista venäläiselle kohdejoukolle

toimeksiannosta.

Seminaarin tarkoitus oli kertoa venäläiselle kohdeyritysjoukolle suomalaisista edistyksellisistä rakennustuotteista ja -tavoista, joilla voi nostaa tuottavuutta maarakentamisessa Venäjällä. Seminaariin kutsuttiin rakennus- ja maarakennusalan yrityksen sekä suunnittelu- ja arkkitehtiyritysten edustajia, joista paikalle tuli 50 yritysjohtajaa ja avainhenkilöä.

Seminaarin puhujina olivat Lemminkäisen tuotantojohtaja Mika Kärkkäinen sekä järjestäjäyritysten edustajat. Lisäksi seminaariin osallistui Pietarin polyteknisen yliopiston rakennusteknisen tiedekunnan edustaja Irina Ptuhina, joka kertoi venäläisin TEO –laskelmin suomalaisten rakennustapojen paremmuudesta ja siitä tuottavuuden noususta, joka on saavutettavissa käytettäessä suomalaisia edistyksellisiä rakennustuotteita ja –menetelmiä maarakentamisessa. Viimeistään tällä esiintymisellä taattiin se, että venäläinen kohdeyleisö sai tiedot juuri siinä muodossa, kuin he ovat tottuneet niitä analysoimaan – 100% ymmärrys oli taattua!

Paikalla oli 50 venäläisten rakennus- ja maarakennusalan yritysten johto- ja avainhenkilöä

Paikalla oli 50 venäläisten rakennus- ja maarakennusalan yritysten johto- ja avainhenkilöä

 

Onko Sinulla edistyksellisiä tuotteita tai palveluja, joilla tuottavuutta voi nostaa esim. rakennusteollisuudessa tai muilla aloilla? Oletko kiinnostunut järjestämään vastaavia tilaisuuksia Pietarissa tai Moskovassa? Ota yhteyttä niin käydään läpi ne mahdollisuudet, jotka ovat ulottuvillamme.

Vostok Consulting Oy on järjestämässä maarakennusalan ammattiseminaaria Pietarissa 27.03.2014

Уважаемые дамы и господа,

Компании Leimet, Junttan и Elematic рады пригласить Вас на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР в Санкт- Пертрбурге, основанный на последних достижениях и опыте в области рынков европейского подземного строительства и современных технологиях забивки свай.   Мероприятие будет организовано в четверг 27 марта 2014 года (10:00-12:00) в гостинице ”Sokos Hotel Olimpia Garden” (конференц-зал Мехико Сити)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА                              

9.30-10.00 Приветственное чаепитие.Leimetin paalujatkekuva

10.00-10.15 Г-н Юха Вяятто, генеральный директор предприятия  Lemminkäinen RUS.

Требования к качеству подземных конструкций и забивке свайс точки зрения строительной компании.

10.15-10.35 Г-н Тимо Микконен, директор, от лица предприятия Leimet Oy.

Презентация технологии Leimet OY по составным железобетонным сваям.

10.35-10.55 Николай Иванович Ватин, профессор Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета,  начальник Департамента строительства Уникальных Зданий и Сооружений.

Результаты технико-экономического сравнения технологии Leimet Oy по увеличению длины бетонных свай по сравнению с используемыми технологиями в России.

10.55-11.15 Г-н А.Бутин, директор, Kopernik.

Современные средства подземного строительства.

11.15-11.30 Г-н Йоуни Суомалайнен, директор по продажам, Junttan Oy.

Презентация компании Junttan Oy и её технологий.

11.30-11.45 Г-н Исмо Каллио, директор, Elematic Oy.

Функции и возможности производства современных железобетонных свай.

11.45-12.00 Сессия вопросов и ответов.

12.00-13.00 Обед от Olympia Garden.

 Семинар будет проводиться под руководством директора по продажам компании Junttan Oy г-на Йоуни Суомалайнена. Рабочий язык семинара – русский, и англоязычные презентации будут переведены на русский язык.

 

 

 

Dear Ladies and Gentlemen,

The companies Leimet, Junttan and Elematic are pleased to invite you to the PROFESSIONAL SEMINAR in St. Petersburg based on the Latest Experience from the European Ground Construction Markets and Modern Piling Technologies. The event will be organized on Thursday on March 27th, 2014 (10:00-12:00) at Hotel Olympia Garden (Mexico)

PROGRAM

9.30-10.00 Welcome CoffeeLeimetin paalujatkekuva

10.00-10.15 General Director Mr. Juha Vättö, Lemminkäinen RUS

Quality requirements in ground construction and piling, point of view from the construction company,

10.15-10.35 Director Mr. Timo Mikkonen, on behalf of Leimet Oy

Presentation of the pile prolongation technique of Leimet

10.35-10.55 Professor Mr. Nickolay Ivanovich Vatin, Polytechnical University Construction Faculty

Results of the Technical-Economic Comparison of the pile prolongation technique of Leimet compared to the currently prevailing techniques in Russia

10.55-11.15 Director Mr. A. Butin, Kopernik

Modern ground construction means

11.15-11.30 Sales Director Mr. Jouni Suomalainen, Junttan

Presentation of company and its Junttan machineries

11.30-11.45 Director Mr. Ismo Kallio, Elematic Oy

Functionalities and possibilities of the modern precast pile production

11.45-12.00 Session of questions and answers

12.00-13.00 Lunch of Olympia Garden

 The Seminar will be moderated by Sales director Mr. Jouni Suomalainen, Junttan.

 The working language is Russian and English presentations will be translated to Russian.