Leningradin läänin hallinto kehittää investointi-ilmapiiriään – Investoija, jos tarvitset teollisuustilaa, käy tutustumassa sivuihin www.map.lenoblinvest.ru

Osallistuin AEB:n edustajana Leningradin läänin Investointineuvoston kokoukseen, joka pidettiin 18.2.2014. Kokouksen johti alueen kuvernööri Alexander Yurievits Drozdenko ja siihen osallistuivat tärkeimmät hallinnon virkamiehet sekä neuvoston jäsenet. Kokous oli hyvin informatiivinen ja dialogimainen, siinä käytiin läpi Leningradin alueen investointi-ilmapiirin kehittymistä ja viimeaikaisia saavutuksia.

31543611

Monista puheenvuoroista mielenkiintoisin ja informatiivisin oli varakuvernööri Dmitry Anatolievits Yalovin puheenvuoro. Hän kertoi, että yksi pahimmista ongelmista on pula hyvistä teollisuustonteista ja –kiinteistöistä. Hän myös kertoi, mitä hallinto on tehnyt asiantilan parantamiseksi. Hallinto on perustanut sivuston

www.map.lenoblinvest.ru

Tämä sivusto kokoaa Leningradin läänin vapaat tonttialueet, teollisuuskiinteistöt sekä teollisuuspuistot, jotka tarjoavat mahdollisuuksia investoijille perustaa teollista yritystoimintaa niihin. Sivustolla on tiedot tällä hetkellä 239 kohteesta, joille voi tehdä teollisuustilaa brownfield- tai greenfield –pohjalta. Drilling –funktiolla voi mennä yksittäisiin kohteisiin ja saada niistä kohteen tiedot kunnallistekniikasta, tie- ja rautatieyhteyksistä, tiedot kaavoituksesta sekä kontaktitiedot. Minusta tämä on erinomainen yritys parantaa tilannetta ja antaa tärkeitä tietoja yhdestä lähteestä, käykää tutustumassa sivustoon.

AEB osallistuu Pietarin kaupungin ja Leningradin läänin investointineuvosten toimintaan. Tässä työssä AEB ottaa huomioon 650 jäsenyrityksensä mielipiteet ja valvoo jäsentensä etua. Halukkaat jäsenyritykset voivat osallistua AEB:n toimintaan liittymällä liiketoimintayhdistyksen jäseneksi ja osallistumalla AEB:n komiteoiden työskentelyyn.

Kirjoittaja on osallistunut 6 vuotta AEB:n toimintaan Venäjällä ja suosittelee jäsenyyttä kaikille eurooppalaisille Venäjällä toimiville yrityksille!

Timo Mikkonen

Chairman / AEB / Regional Committee of North-Western Russia

Managing Director / Vostok Consulting Oy