Pietarin Talousfoorumin antia: Pietari ja Leningrad Oblast yhdistävät voimiaan investointien houkuttelemiseksi Luoteis-Venäjälle

Pietarin juuri pidetyn talousfoorumin päätöspäivänä 25.05.2014 pidettiin Pietarin ja Leningradin läänin kuvernöörien johdolla yhteinen alueiden Investointikomiteoiden kokous. Kuvernöörit Georgy Poltavshenko ja Alexander Drozdenko luonnehtivat kokousta historialliseksi, sillä alueet ovat nyt keskinäisen kilpailun sijaan keskittymässä yhteistyöhön investointi-ilmapiirin parantamiseksi. Käytännössä alueiden viranomaiset sopivat yhteisestä työryhmätyöskentelystä yhteistyön tekemiseksi sekä tulosten seuraamista varten. Kokoukseen osallistuivat myös Pietarin investointikomitean vastuuhenkilö Irina Pabyuk sekä Leningradin läänin varakuvernööri Dmitry Yalov sekä molempien alueiden työvoimahallintojen johtajat.

Pietarin ja Leningradin läänin yhteinen Investointikomiteakokous 25.05.2014

Pietarin merkitystä valtakunnan toisena pääkaupunkina ja resurssikeskuksena korostettiin, Leningradin lääni taas tarjoaa sähköenergiaresursseja sekä runsaasti maa-alueita teollisuuden ja vapaa-ajan käyttöön unohtamatta jätekäsittelykeskuksia Pietarin tarpeisiin. Kysymykset ja haasteet tai mahdollisuudet liittyvät edellä mainittujen asioiden yhteiskäytöstä sopimiseen ja hyötyjen jakautumiseen alueiden kesken.

Yhteistyön kohteina tulee olemaan kolme kongreettista aihetta:

–          Maa-alueiden käyttö sekä  kunnallistekniikan kehittäminen investointitarpeisiin

–          Liikenne-infrastruktuurin kehittäminen

–          Alueiden työvoimapolitiikan yhteinen kehittäminen ja koordinointi

Leningradin läänin varakuvernööri Dmitry Yalov kertoi Leningradin läänin priorisoivan seuraavia tuotannon aloja:

–          Lääketeollisuus ja farmasia, energia- ja ydinvoimalateknologian kehittäminen

–          Autoteollisuus sekä konepajateollisuus

–          Kuljetus- ja logistiikkakeskusten kehittäminen

–          Rakennusteollisuus sekä rakennusmateriaalien valmistaminen

Leningradin lääni Front-office tutkii alueelle tarjotut investointiprojektit alle 35 päivässä ja antaa päätökset mahdollisista omaisuusvero- ja voittoverohelpotuksista sekä auttaa investoijia löytämään sopivat tuotantotilat ja maa-alueet nyt tarjolla olevista 300 eri kohteesta.  Verohelpotukset ovat voimassa 4-8 vuotta riippuen investointien koosta. Lisäksi Front-office antaa konsultointia sekä järjestää seurannan investointien tukemiseksi. Pietarin kaupungilla on samanlainen yhden ikkunan periaate olemassa investoijien alueelle saamiseksi ja tukemiseksi.

Luoteis-Venäjän johtavat alueet ovat tehneet hyvää työtä luomalla edellytyksiä ja työkaluja investointien houkuttelemiseksi alueelle. Haasteena on edelleen hallinnon byrokratian määrä, sen vähentämisestä kokouksessa ei kukaan sanonut mitään. Lisäksi nyt luoduilla front officella ja muilla työkaluilla ei ole juuri merkitystä, jos investointi-ilmapiiri yleisen geopoliittisen tilanteen takia vahingoittuu ja Venäjä jatkaa vastakkainasettelun lisäämistä länsimaiden kanssa. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi ja eurooppalaisten investoijien houkuttelemiseksi tarvitaan yhteistyötä ja avoimuutta molemmin puolin.

AEB osallistuu sekä Pietarin kaupungin että Leningradin läänin Investointikomiteoiden kokouksiin jäsenenä, valvoo jäsenyritysten etua niissä, tuottaa niihin aloitteita jäsenyrityksiltä sekä seuraa alueiden investointi-ilmapiirien kehittymistä.

 

AEB (Association of European Businesses) / North-Western Regional Committee

Timo Mikkonen

Chairman