Uusi jätteenkäsittelylaki voimaan Venäjällä

romukasa 1Venäjällä jo yli kolme vuotta valmisteilla ollut jätteenkäsittelylaki on vihdoin valmis, kun Venäjän Duuma hyväksyi sen toisessa ja kolmannessa kuulemisessa joulun pyhinä. Laki on astunut voimaan 01.01.2015 presidentin allekirjoittamisen jälkeen.

Uuden lain tavoite on edistää kierrätystä ja vähentää jätteiden loppuhautaamista. Tuottajavastuu on lain ytimessä – lain mukaan tuottajat ja maahantuojat vastaavat omien tuotteidensa kierrätyksestä. Yrityksen vaihtoehtona on joko rakentaa oma kierrätysjärjestelmä, sopia kierrätysyrityksen tai kierrätysyhteisön kanssa kierrätyksen järjestämisestä tai maksaa ns. ekologiamaksu valtion budjettiin. Ekologiamaksun valinneet yritykset maksavat ekologiamaksua ensimmäisen kerran 15.10.2015. Ne yritykset, jotka valitsevat itse vastata tuotteidensa kierrätyksestä, raportoivat tuotannostaan ja kierrätystä vaativista tuotteistaan 01.10.2015 sekä itse kierrätyksestä ja sen tuloksista 01.04.2016.

Uuteen lakiin on kirjattu, että valtio perustaa jätteenkäsittelyä ja kierrätystä koskevan yhtenäisen tietokannan nettiin. Tähän tietokantaan odotellaan vielä tarkempia listoja niistä tuotteista ja niiden kierrätyskustannuksista, jotka kuuluvat kierrätyksen piiriin. Lisäksi kierrätysohjeet ja –normit puuttuvat edelleen. Silti Venäjän valtio on budjetoinut 2015 ekologiamaksuista tuloja 30 mrd. ruplan edestä.

Samassa laissa on säädetty myös ns. alueellisesta (jäte)operaattorista. Jätealalla toimiva yritys voi sopia aluehallinnon kanssa siitä, että se hoitaa alueen jätteiden kuljetuksen ja jätteidenkäsittelyn.

Lähikuukaudet tulevat näyttämään, kuinka uutta lakia lähdetään soveltamaan Venäjällä. Joka tapauksssa uusi Jätteenkäsittelylaki on hyvin tervetullut laki ja antaa liiketoiminnan edellytyksiä myös suomalaisille kierrätysyrityksille sekä jätekuljetuksen ja jätteenkäsittelyn ammattilaisille.

Lisätietoa:

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=584399-5&02

http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049056048049.html