Tunne markkinasi, muuta markkinatieto kassavirraksi

32935575Venäjän liiketoiminnan asiantuntija Vostok Consulting Oy tarjoaa Markkinapotentiaalikartoitus -palvelua joka antaa erinomaisen perustan Venäjää koskeville liiketoimintapäätöksille.

Venäjän markkinapotentiaalikartoituksessa tutkitaan yrityksenne Venäjän markkina:

  • Mitkä yritykset (asiakkaat/ jakelijat) tekevät jo nyt ostoja toimialaltanne
  • Kuinka suurella volyymilla
  • Kuka on potentiaalisten asiakkaiden nykyinen toimittaja
  • Millainen on alueen kilpailutilanne
  • Miltä kasvunäkymät näyttävät

Tiedon avulla voidaan määrittää, minkälainen kysyntä on ja minkälainen kassavirta on mahdollinen.

Markkinapotentiaalikartoitus tuottaa myynnin tarpeisiin ostopäättäjittäin yksilöidyn myyntirekisterin, jonka avulla myyntityön resurssit voidaan kohdentaa varmimmin ja nopeimmin kassavirtaa tuottaviin potentiaalisiin asiakkuuksiin. Tieto voi sisältää asiakastiedot, ostopäätösperusteet, investointihalukkuuden, investointiajankohdat, investointikyvyn, rahoituksellisia tekijöitä sekä muuta erikseen kanssanne määriteltyä tieto.

Tarpeistanne käsin määritelty markkinapotentiaalitieto ja myyntirekisteri ovat käytettävissänne viiden viikon kuluttua tilauksesta. Toteutimme vuonna 2012 Venäjällä useita kymmeniä vaativia asiakas- ja markkinapotentiaalitutkimuksia.

Tee tiedosta kilpailutekijä ja Hae kasvu Venäjältä

Markkinapotentiaaliselvityksen osa-alueet

96550851. Selvitämme taustat

Teemme luotettavasti Venäläisen yhteistyökumppanin taustaselvitykset ja taloudellisen tilanteen analyysit

Räätälöimme tiedot tarpeen mukaan. Raporttimme sisältää yrityksen perustiedot, omistajasuhteet ja taloudellisen tilanteen selvittämisessä tarvittavat tilinpäätöstiedot, joilla yhteistyökumppanin taloudellinen tulos, vakavaraisuus ja maksukyky selviävät.

Vastuurajaus, Vostok Consulting ei vastaa viranomaistietojen oikeellisuudesta.

2. Haemme kontaktit

Kauttamme löydät potentiaaliset asiakkaat ja pääset tarjoamaan heille.

Palveluumme sisältyvät:

  • asiakasrekisterien laadinta
  • potentiaalisten yritysten kiinnostuksen selvittäminen
  • tapaamisjärjestelyt
  • tulemme asiantuntijana mukaan asiakastapaamisiin

3. Teemme potentiaalikartoitukset

Pitkäaikainen työkokemus monilta eri toimialoilta auttaa ratkaisevasti luotettavien markkinaselvitysten tekemisessä. Tämä kokemustausta auttaa siinä, että tutkimuksen perusoletukset mm. valittavien kohdeyritysten valinta tutkimuskohteeksi ovat oikeita, jolloin päästään luotettaviin tuloksiin.