Vostok Consulting Oy on järjestämässä maarakennusalan ammattiseminaaria Pietarissa 27.03.2014

Уважаемые дамы и господа,

Компании Leimet, Junttan и Elematic рады пригласить Вас на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР в Санкт- Пертрбурге, основанный на последних достижениях и опыте в области рынков европейского подземного строительства и современных технологиях забивки свай.   Мероприятие будет организовано в четверг 27 марта 2014 года (10:00-12:00) в гостинице ”Sokos Hotel Olimpia Garden” (конференц-зал Мехико Сити)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА                              

9.30-10.00 Приветственное чаепитие.Leimetin paalujatkekuva

10.00-10.15 Г-н Юха Вяятто, генеральный директор предприятия  Lemminkäinen RUS.

Требования к качеству подземных конструкций и забивке свайс точки зрения строительной компании.

10.15-10.35 Г-н Тимо Микконен, директор, от лица предприятия Leimet Oy.

Презентация технологии Leimet OY по составным железобетонным сваям.

10.35-10.55 Николай Иванович Ватин, профессор Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета,  начальник Департамента строительства Уникальных Зданий и Сооружений.

Результаты технико-экономического сравнения технологии Leimet Oy по увеличению длины бетонных свай по сравнению с используемыми технологиями в России.

10.55-11.15 Г-н А.Бутин, директор, Kopernik.

Современные средства подземного строительства.

11.15-11.30 Г-н Йоуни Суомалайнен, директор по продажам, Junttan Oy.

Презентация компании Junttan Oy и её технологий.

11.30-11.45 Г-н Исмо Каллио, директор, Elematic Oy.

Функции и возможности производства современных железобетонных свай.

11.45-12.00 Сессия вопросов и ответов.

12.00-13.00 Обед от Olympia Garden.

 Семинар будет проводиться под руководством директора по продажам компании Junttan Oy г-на Йоуни Суомалайнена. Рабочий язык семинара – русский, и англоязычные презентации будут переведены на русский язык.

 

 

 

Dear Ladies and Gentlemen,

The companies Leimet, Junttan and Elematic are pleased to invite you to the PROFESSIONAL SEMINAR in St. Petersburg based on the Latest Experience from the European Ground Construction Markets and Modern Piling Technologies. The event will be organized on Thursday on March 27th, 2014 (10:00-12:00) at Hotel Olympia Garden (Mexico)

PROGRAM

9.30-10.00 Welcome CoffeeLeimetin paalujatkekuva

10.00-10.15 General Director Mr. Juha Vättö, Lemminkäinen RUS

Quality requirements in ground construction and piling, point of view from the construction company,

10.15-10.35 Director Mr. Timo Mikkonen, on behalf of Leimet Oy

Presentation of the pile prolongation technique of Leimet

10.35-10.55 Professor Mr. Nickolay Ivanovich Vatin, Polytechnical University Construction Faculty

Results of the Technical-Economic Comparison of the pile prolongation technique of Leimet compared to the currently prevailing techniques in Russia

10.55-11.15 Director Mr. A. Butin, Kopernik

Modern ground construction means

11.15-11.30 Sales Director Mr. Jouni Suomalainen, Junttan

Presentation of company and its Junttan machineries

11.30-11.45 Director Mr. Ismo Kallio, Elematic Oy

Functionalities and possibilities of the modern precast pile production

11.45-12.00 Session of questions and answers

12.00-13.00 Lunch of Olympia Garden

 The Seminar will be moderated by Sales director Mr. Jouni Suomalainen, Junttan.

 The working language is Russian and English presentations will be translated to Russian.

Leningradin läänin hallinto kehittää investointi-ilmapiiriään – Investoija, jos tarvitset teollisuustilaa, käy tutustumassa sivuihin www.map.lenoblinvest.ru

Osallistuin AEB:n edustajana Leningradin läänin Investointineuvoston kokoukseen, joka pidettiin 18.2.2014. Kokouksen johti alueen kuvernööri Alexander Yurievits Drozdenko ja siihen osallistuivat tärkeimmät hallinnon virkamiehet sekä neuvoston jäsenet. Kokous oli hyvin informatiivinen ja dialogimainen, siinä käytiin läpi Leningradin alueen investointi-ilmapiirin kehittymistä ja viimeaikaisia saavutuksia.

31543611

Monista puheenvuoroista mielenkiintoisin ja informatiivisin oli varakuvernööri Dmitry Anatolievits Yalovin puheenvuoro. Hän kertoi, että yksi pahimmista ongelmista on pula hyvistä teollisuustonteista ja –kiinteistöistä. Hän myös kertoi, mitä hallinto on tehnyt asiantilan parantamiseksi. Hallinto on perustanut sivuston

www.map.lenoblinvest.ru

Tämä sivusto kokoaa Leningradin läänin vapaat tonttialueet, teollisuuskiinteistöt sekä teollisuuspuistot, jotka tarjoavat mahdollisuuksia investoijille perustaa teollista yritystoimintaa niihin. Sivustolla on tiedot tällä hetkellä 239 kohteesta, joille voi tehdä teollisuustilaa brownfield- tai greenfield –pohjalta. Drilling –funktiolla voi mennä yksittäisiin kohteisiin ja saada niistä kohteen tiedot kunnallistekniikasta, tie- ja rautatieyhteyksistä, tiedot kaavoituksesta sekä kontaktitiedot. Minusta tämä on erinomainen yritys parantaa tilannetta ja antaa tärkeitä tietoja yhdestä lähteestä, käykää tutustumassa sivustoon.

AEB osallistuu Pietarin kaupungin ja Leningradin läänin investointineuvosten toimintaan. Tässä työssä AEB ottaa huomioon 650 jäsenyrityksensä mielipiteet ja valvoo jäsentensä etua. Halukkaat jäsenyritykset voivat osallistua AEB:n toimintaan liittymällä liiketoimintayhdistyksen jäseneksi ja osallistumalla AEB:n komiteoiden työskentelyyn.

Kirjoittaja on osallistunut 6 vuotta AEB:n toimintaan Venäjällä ja suosittelee jäsenyyttä kaikille eurooppalaisille Venäjällä toimiville yrityksille!

Timo Mikkonen

Chairman / AEB / Regional Committee of North-Western Russia

Managing Director / Vostok Consulting Oy

 

Leningrad Oblast develops Investment Climate – Check the Website www.map.lenoblinvest.ru

Leningrad Oblast develops investment climate

31543611I participated to the Investment Council Meeting of Leningrad Oblast from behalf of Association of European Businesses (AEB). The meeting was led by Governor Alexander Yurievits Drozdenko and all the highest officials as well as the members of the Council took part to this meeting. The meeting was very informative and all the recent achievements to improve the investment climate were discussed.

The most interesting and perhaps the most informative speech gave Vice-Governor Dmitry Anatolievits Yalov. He told, that one of the biggest obstacles for investments is lack of good land plots or industrial real estates. He continued telling about the concrete measures, how Leningrad Oblast administration is solving this problem. They have launched a website

www.map.lenoblinvest.ru

The purpose is, that this web link gathers all the information about the available greenfield or brownfield land plots and industial real estate objects, which are suitable for investments and industrial activities. At the moment there are information about 239 different locations for the investors to place their production sites. You can register yourself to the site, surf on Leningrad Oblast map, pin-point interesting places and then with the drill-in –function you can get detailed information about the object. For the potential investors, I think, this is a remarkable attempt to find very much information from the one source. Check the website yourself!

AEB participates to the Investment Council of Leningrad Oblast as a permanent member and we are also invited to the Investment Council of St. Petersburg City. In this work AEB cooperates with the local administrations to improve the investment climate and to oversee the interests of the members of association. JOIN to AEB!

Timo Mikkonen

Chairman / AEB / Regional Committee of North-Western Russia

Managing Director / Vostok Consulting Oy

Venäjän uusi jätelaki tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Venäjä on säätämässä uutta jätelakia. Jätelain synnytys on ollut käynnissä jo muutamia vuosia, sillä duuman ensimmäinen kuuleminen oli jo vuonna 2011. Tämän hetken arvio on, että lopullinen teksti olisi valmis maaliskuussa 2014.

Kuva1Uuden lain tavoitteena on lisätä kierrättämistä ja jätteiden hyödyntämistä ja vähentää jätteiden loppuhautaamista. Uuden lainsäädännön pohjana ovat Euroopan yhteisön direktiivit, joskin Venäjä on edelleen pohtimassa, missä määrin valtio tulee osallistumaan jätteenkäsittelyyn ja kierrätykseen – linjan veto edelleen käynnissä. Lain mukaan tuottajat ja maahantuojat vastaavat tuotteidensa kierrätyksestä joko maksamalla kierrätysmaksun valtion budjetin alaiseen jäterahastoon tai hoitamalla asian kierrättämällä itse tai muulla tavalla.

Lakiluonnoksessa on mainittu, että kierrätyksen voi hoitaa kierrätyspooli tai -yhteisö (SRO) tai valtion kierrätysyhtiö. Myös Valtion kierrätysyritys kierrättäjänä on edelleen lakitekstissä mukana. Näyttää, että lainsäätäjä on halunnut antaa muutamia eri tapoja järjestää kierrätys, käytäntö tulee näyttämään, kuinka asiat lopulta järjestyvät.

Viimeisimmässä lakiluonnoksessa oli uusi käsite, (jätteen)hallintayhtiö (управляющая компания), joka hoitaa tietyn alueen jätehuollon ja saa siitä korvauksen. Tämä jätteenhallintayhtiö solmii alueen järjestäytyneiden kierrätysyhtiöiden kanssa sopimuksia, millä taataan kierrätyksen lisääntyminen. Kunkin alueen jätehallintayhtiövalinnasta järjestetään kilpailutus ja jätehallintayhtiö raportoi vuosittain valtiolle toimintansa tuloksista. Tämä tarkoittaa, että myös yritys voi hoitaa eri Venäjän alueiden jätehuoltoa.

Lakiluonnoksen mukaan kierrätysmaksun alaiset tuotteet listataan ja listaa päivitetään aina kolmen vuoden välein. Valtio vastaa kierrätyksen tietohallinnon ja seurannan järjestämisestä. Jätteiden vaarallisuusluokitus 1-5 säilyy ja vaatii edelleen vaarallisten jätteiden lisenssiä niiltä yrityksiltä, jotka niiden kanssa toimivat.

Eniten keskustelua on aiheuttanut kierrätysmaksun määräytyminen ja kenelle sitä tullaan maksamaan ja kuinka rahastoa hallinnoidaan. Kierrätysmaksun määräytymisessä on huomioitu mm. keskimääräiset tuotekohtaiset jätteen keräys, -kuljetus- ja käsittelykulut sekä kierrätysinfrastruktuurin investointikulut. Ne tuottajat, jotka haluavat järjestää kierrätyksen itse ja näin välttyä kierrätysmaksuilta, joutuvat todistamaan valtiolle ”kelpoisuutensa kierrättämiseen” järjestämällä pankkitakauksen, vakuuttamaan kierrätystoiminnan riskit sekä järjestämään paljon muita asiakirjoja saadakseen oikeuden kierrättää omat tuotteensa. Laissa on määritelty myös jätteiden omistussuhteista. Tässä on liiketoiminnan paikka kierrätys- ja jätehuoltoalan yrityksille hoitaa kierrätys tuottajien puolesta.

Kierrätysrahasto on viimeisimmän lakiluonnoksen mukaan valtion budjetoinnin alainen rahasto, josta kierrätyksen kuluja katetaan Venäjällä toimiville subjekteille sekä mahdollisille Public Private partnership –yhteenliittymille niiden kierrätysinvestointien kulujen katteeksi.

AEB on mukana Venäjän jätelakien sorvaamisessa tavoitteenaan pitää kierrätysmaksutasot kohtuullisina sekä taata mahdollisimman läpinäkyvän kierrätysprosessin syntyminen. Tässä työssä AEB on ottanut huomioon 650 jäsenyrityksensä mielipiteet ja valvoo jäsentensä etua. Halukkaat jäsenyritykset voivat osallistua jätetyöryhmän työhön ja vaikuttaa näin asiaan.

Kirjoittaja on toiminut 10 vuotta teollisen kierrätysyrityksen johtajana Venäjällä.

Timo Mikkonen
Managing Director
Vostok Consulting Oy

Chairman
AEB / Regional Committee of North-Western Russia

+358 40 566 5399
+7 931 250 7411
Email: timo.mikkonen@vostokconsulting.fi
 www.vostokconsulting.fi

Meeting of the Vice-Governor with the Finnish investors (Встреча вице-губернатора Лен области с финскими инвесторами)

I had a pleasure to participate to the Meeting with Vice-Governor Dmitry Yalov on Monday December 16th, 2013. The meeting was organized by the Finnish General Consulate in St. Petersburg.

Since Alexander Drozdenko became Governor of Leningrad Oblast, a lot of progress has taken place in the region:

–      Vice-Governor Dmitry Yalov has organized Investment Council meetings actively and meetings have offered a real dialog between business and administration
–      There is a front-office, which helps investors to solve their problems with various administrative barriers
–      Leningrad Oblast promises tax incentives for the investors with investments more than 8 million Euro

  • No property tax 2,2% during the recoupment time of the investment
  • Profit tax is usually 18.5%, but for the investors 13-15% during the investment recoupment time
  • Industrial parks get the same tax incentives
  • Trading operators (for example Nokian Tyres) get tax returns 30-70%

The systematic work has helped to reach the results: RA Experts ranked Len Oblast as minimum risk place to make investment (overall position in this rank was 19th place, since there LO had “only” reduced potential, but risk was superbly minimum. To reflect the whole picture, St. Petersburg was ranked to the TOP with such leading regions like Moscow, Krasnodar Region, Tatarstan and Moscow Provence, they all had Maximum potential – Minimum risk.

Check the Poll results: http://raexpert.ru/ratings/regions/2013/

Merry Christmas and Happy New Year 2014!

Timo Mikkonen
Chairman
North-Western Regional Committee
AEB (Association of European Businesses)

Managing Director
Vostok Consulting Oy

Meeting of the Governor with the investors (Встреча губернатора с инвесторами).

I had an opportunity and pleasure to participate to Встреча губернатора с инвесторами by Skype on last Saturday 14.12.2013 and tell greetings from behalf of Association of European Businesses directly to the governor of St. Petersburg, Mr. Georgy Sergeyevich Poltavshenko.

If we take the last 1,5 years and consider, what has happened with the investment climate of St. Petersburg, we can divide this period into two parts. The first year was difficult, since the transition of powers from the old officials to new administration took all the energy from the real decision making. By now the situation has improved a lot, apparat is functioning quite well and for example construction companies have been able to do business quite well. As the Russian economy has turned to slowdown, City administration wants to keep construction business in a move to help to revive the slowing economy.

St. Petersburg administration has done many improvements in order to raise the investment attractiveness:

–       Investment Council has been operative one year and its director Irina Pabyuk has been quite active to meet with the representatives of the business
–       There is a front-office, which helps investors to solve their problems with various administrative barriers
–       Investment Council has been actively in contacts with various business association.

This all means that now there are more support for the investors than earlier and in that respect the investment climate should improve. I hope that all investors go there and ask for the support, this is a way to test, how well City’s administration really is able to support investors to make new investments to the City. From behalf of AEB I hope that City administration will continue their efforts to improve the investment climate further.

At the end of my speech I told to Mr. Poltavshenko, that there is at least one issue, which could be better, like they say in the beer ad: “Надо чаще встречаться” (“We have to meet more often”).

Merry Christmas and Happy New Year 2014!

Timo Mikkonen

Chairman
North-Western Regional Committee
Association of European Businesses

Managing Director
Vostok Consulting Oy