Venäjän uusi jätelaki tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Venäjä on säätämässä uutta jätelakia. Jätelain synnytys on ollut käynnissä jo muutamia vuosia, sillä duuman ensimmäinen kuuleminen oli jo vuonna 2011. Tämän hetken arvio on, että lopullinen teksti olisi valmis maaliskuussa 2014.

Kuva1Uuden lain tavoitteena on lisätä kierrättämistä ja jätteiden hyödyntämistä ja vähentää jätteiden loppuhautaamista. Uuden lainsäädännön pohjana ovat Euroopan yhteisön direktiivit, joskin Venäjä on edelleen pohtimassa, missä määrin valtio tulee osallistumaan jätteenkäsittelyyn ja kierrätykseen – linjan veto edelleen käynnissä. Lain mukaan tuottajat ja maahantuojat vastaavat tuotteidensa kierrätyksestä joko maksamalla kierrätysmaksun valtion budjetin alaiseen jäterahastoon tai hoitamalla asian kierrättämällä itse tai muulla tavalla.

Lakiluonnoksessa on mainittu, että kierrätyksen voi hoitaa kierrätyspooli tai -yhteisö (SRO) tai valtion kierrätysyhtiö. Myös Valtion kierrätysyritys kierrättäjänä on edelleen lakitekstissä mukana. Näyttää, että lainsäätäjä on halunnut antaa muutamia eri tapoja järjestää kierrätys, käytäntö tulee näyttämään, kuinka asiat lopulta järjestyvät.

Viimeisimmässä lakiluonnoksessa oli uusi käsite, (jätteen)hallintayhtiö (управляющая компания), joka hoitaa tietyn alueen jätehuollon ja saa siitä korvauksen. Tämä jätteenhallintayhtiö solmii alueen järjestäytyneiden kierrätysyhtiöiden kanssa sopimuksia, millä taataan kierrätyksen lisääntyminen. Kunkin alueen jätehallintayhtiövalinnasta järjestetään kilpailutus ja jätehallintayhtiö raportoi vuosittain valtiolle toimintansa tuloksista. Tämä tarkoittaa, että myös yritys voi hoitaa eri Venäjän alueiden jätehuoltoa.

Lakiluonnoksen mukaan kierrätysmaksun alaiset tuotteet listataan ja listaa päivitetään aina kolmen vuoden välein. Valtio vastaa kierrätyksen tietohallinnon ja seurannan järjestämisestä. Jätteiden vaarallisuusluokitus 1-5 säilyy ja vaatii edelleen vaarallisten jätteiden lisenssiä niiltä yrityksiltä, jotka niiden kanssa toimivat.

Eniten keskustelua on aiheuttanut kierrätysmaksun määräytyminen ja kenelle sitä tullaan maksamaan ja kuinka rahastoa hallinnoidaan. Kierrätysmaksun määräytymisessä on huomioitu mm. keskimääräiset tuotekohtaiset jätteen keräys, -kuljetus- ja käsittelykulut sekä kierrätysinfrastruktuurin investointikulut. Ne tuottajat, jotka haluavat järjestää kierrätyksen itse ja näin välttyä kierrätysmaksuilta, joutuvat todistamaan valtiolle ”kelpoisuutensa kierrättämiseen” järjestämällä pankkitakauksen, vakuuttamaan kierrätystoiminnan riskit sekä järjestämään paljon muita asiakirjoja saadakseen oikeuden kierrättää omat tuotteensa. Laissa on määritelty myös jätteiden omistussuhteista. Tässä on liiketoiminnan paikka kierrätys- ja jätehuoltoalan yrityksille hoitaa kierrätys tuottajien puolesta.

Kierrätysrahasto on viimeisimmän lakiluonnoksen mukaan valtion budjetoinnin alainen rahasto, josta kierrätyksen kuluja katetaan Venäjällä toimiville subjekteille sekä mahdollisille Public Private partnership –yhteenliittymille niiden kierrätysinvestointien kulujen katteeksi.

AEB on mukana Venäjän jätelakien sorvaamisessa tavoitteenaan pitää kierrätysmaksutasot kohtuullisina sekä taata mahdollisimman läpinäkyvän kierrätysprosessin syntyminen. Tässä työssä AEB on ottanut huomioon 650 jäsenyrityksensä mielipiteet ja valvoo jäsentensä etua. Halukkaat jäsenyritykset voivat osallistua jätetyöryhmän työhön ja vaikuttaa näin asiaan.

Kirjoittaja on toiminut 10 vuotta teollisen kierrätysyrityksen johtajana Venäjällä.

Timo Mikkonen
Managing Director
Vostok Consulting Oy

Chairman
AEB / Regional Committee of North-Western Russia

+358 40 566 5399
+7 931 250 7411
Email: timo.mikkonen@vostokconsulting.fi
 www.vostokconsulting.fi